Ing. Pavel Smejkal, datum narození: 21. března 1971, bytem: Sokolí 78, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, likvidátor společnosti Respekt institut, o.p.s. v likvidaci se sídlem v Praze 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 264 65 302, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 218 (dále jen „Společnost“):

oznamuje

podle §198 občanského zákoníku,

že rozhodnutím správní rady Společnosti ze dne 1. 7. 2014 došlo ke vstupu Společnosti do likvidace s účinky ke dni 1. 10. 2014, jakož i to, že byl jmenován likvidátor Společnosti; a

vyzývá

podle §198 občanského zákoníku,

věřitele Společnosti a jiné osoby a orgány dotčené likvidací Společnosti, aby ve lhůtě nejpozději do 20. 3. 2015 písemně přihlásili veškeré své pohledávky nebo práva vůči Společnosti u likvidátora Společnosti na adrese sídla Společnosti, a to včetně uvedení specifikace pohledávek nebo práv a doložení podkladů prokazujících oprávněnost těchto pohledávek nebo práv.

Ing. Pavel Smejkal

likvidátor Respekt institut, o.p.s. v likvidaci

Děkujeme!

30. 11. 2012

Děkujeme všem partnerům, přátelům a fanouškům naší činnosti. Naše práce s Vámi i pro Vás nám byla potěšením. Bohužel vše musí někdy skončit a stejně tak je tomu i s Respekt institutem, naše programová činnost je s koncem listopadu ukončena rozhodnutím zakladatelů a členové týmu institutu odcházejí každý naplňovat stejné cíle a hodnoty do jiných organizací. Respekt institut nás bavil a věříme, ze i Vás. Přejeme Vám mnoho úspěchů pracovních i osobních a věříme, že se s Vámi budeme nadále potkávat!

Šárka, Daniela, Vojtěch a Barbora

Seminář o návrhu Zákona o lobbingu navázal na neziskový projekt Expertní stoly o lobbingu, který se uskutečnil na jaře minulého roku a jehož cílem bylo vytvořit konkrétní doporučení pro přípravu Zákona o lobbingu. Nyní je návrh zákona připraven v několika variantách a je v připomínkovém řízení Vlády ČR.

Seminář se uskutečnil v pondělí 29. října od 14:00 v sále Státní akta Poslanecké sněmovny ČR (Sněmovní 4, Praha 1).
Cílem setkání expertů z řad politiků, lobbistů, akademiků, zástupců neziskového sektoru a obchodních svazů bylo zhodnocení předkládaných variant a následná formulace doporučení k návrhu zákona pro Vládu ČR, poslance a senátory.

Na akci jsou zváni všichni účastníci Studentského jamování nápadů z ČB a MB – není podmínkou úspěšnost nebo realizace projektu. Spíš chceme, abyste si vyměnili zkušenosti, po půl roce zhodnotili vaše úsilí a načerpali novou motivaci měnit věci kolem sebe. Kromě prezentace vašich projektů a jejich konzultace tedy budete mít šanci se zúčastnit několika workshopů dle vašeho zájmu.

Otevřít celý příspěvek »

Metodika o korupci

16. 7. 2012

V rámci projektu Semináře o korupci pro studenty středních škol jsme připravili metodickou příručku o korupci. Metodika poskytuje souhrnné informace o korupci, jejích příčinách a důsledcích, výskytu v ČR či trestnosti, ale i konkrétní cvičení, hry a metodické návody na předávání problematiky korupce studentům. Metodiku jsme upravovali na základě zkušeností ze seminářů a odlaďovali metodické postupy tak, aby v daném rozsahu studentům přinesly maximálně efektivně klíčové informace a usnadnily jim orientaci v tématu. Za spolupráci děkujeme Silvii Čadské. Zde si můžete tento metodický manuál zdarma stáhnout a využívat ve výuce.

Metodika o korupci – Respekt institut

Tým Respekt institutu se po Českých Budějovicích rozjel také do Mladé Boleslavi, kde na něj a Studentské jamování nápadů čekalo 20 studentů boleslavských středních a základních škol. Otevřít celý příspěvek »

Experimentální projekt Respekt institutu se studenty středních škol nazvaný Studentské jamování nápadů má za sebou první týden v Českých Budějovicích. Dvě desítky studentů usilují o lepší tvář jejich města. Konkrétně chtějí obnovit skatepark, s pomocí města vystavět další veřejné toalety, připravit novou turistickou stezku či vybudovat originální autobusovou zastávku.

Otevřít celý příspěvek »

Respekt institut realizuje sérii interaktivních seminářů o korupci a integritě. Jsou určené pro studenty středních škol v Liberci, Mladé Boleslavi, Mělníku, Plzni, Praze a Říčanech. Pokud máte zájem o konání semináře na své škole, kontaktujte Magdalénu Klimešovou (email: klimesova@respekt.cz, tel.: 773 119 995). Nabídku s podrobnostmi naleznete zde: Seminare o korupci – Respekt institut.

A je to tady! Z třinácti zaslaných nápadů bylo těžké vybírat, protože se mnohé líbily jak vám (což víme z přihlášek), tak porotě z Respekt institutu. Nakonec byly vybrány čtyři nápady. Stručně se podívejme, jaké nápady budeme na Jamování rozvíjet. Co na ně říkáte?

Otevřít celý příspěvek »

Vítězným projektem Social Innovation Camp Brno je stal projekt Kanárci.cz. Cenu Era získal projekt UmSemUmTam. Cenu publika projekt Pra-Pra. Gratulujeme!

Dále se na SICampu Brno rozvíjeli projekty Slibujeme.cz, TyDobroTy a EcoUp.

Nabízíme Vám první ochutnávku atmosféry letošního ročníku.

Respekt institut a Era Vás srdečně zvou na závěrečnou prezentaci projektů Social Innovation Campu Brno 2012. Pojďte se přesvědčit o tom, že online nástroje mohou posloužit dobré věci. Vyberte s námi nejlepší nápad letošního Social Innovation Campu v hodnocení publika. Prezentace se koná v neděli 18. března 2012 od 16 do 18 hodin v Domě umění města Brna (Malinovského náměstí 2, Brno). Během večera bude postupně prezentováno 6 nápadů Social Innovation Campu Brno 2012, které během předcházejícího víkendu 60 kempařů rozpracuje do udržitelných a životaschopných projektů.

Seznamte se s projekty Social Innovation Campu Brno 2012, pomozte nám vybrat nejlepší a přijďte podpořit jejich budoucnost. Kterému z projektů dáte šanci? Vybírat můžete z:

Závěrečné prezentace jsou otevřeny široké veřejnosti, vstup zdarma. Pozvánku naleznete v příloze. Více na www.inovaceprospolecnost.czPojďme inovacemi změnit svět kolem sebe!

Zde naleznete přihlášku na Studentské jamování nápadů v Českých Budějovicích a Mladé Boleslavi. Těšíme se na Vaše nápady a všechny přihlášené! O výsledku Vás budeme informovat nejpozději do 9. dubna. Otevřít celý příspěvek »

Respekt institut spouští nový projekt Studentského jamování nápadů. Hledáme nejlepší studentské nápady na rozvoj města, které se týkají následujících oblastí: volný čas, životní prostředí, sociální oblast a Město mých snů. Během dvou týdnů Studentského jamování nápadů – v Českých Budějovicích od 16. do 20. dubna a v Mladé Boleslavi od 23. do 27. dubna – se setká vždy 20 středoškolských studentů, kteří budou mít za úkol ve čtyřech týmech rozvíjet čtyři nápady do podoby reálných projektů připravených k uskutečnění s pomocí expertů na občanskou společnost a projektové řízení.  Přihlas sebe a svůj nápad na Studentské jamování nápadů! Tvůj projekt = Tvé město!

Máte hlavu plnou nápadů a nevíte, jak jim vdechnout život? Přihlaste se do 22. února do Burzy nápadů druhého ročníku Social Innovation Campu, který pořádá Respekt institut a Era. Pokud víte, jak za pomoci online nástrojů vyřešit nějaký společenský problém, jste tím pravým kandidátem na „kempaře“.

První fází projektu je Burza nápadů, do které můžete do 22. února prostřednictvím přihlášky posílat své nápady na společenské inovace, které využívají online nástrojů. Na konci února vybere odborná porota 6 nejlepší nápadů. Současně se na Social Innovation Camp mohou hlásit odborníci různých profesí (designéři, programátoři, marketéři, sociální a komunitní pracovníci, studenti apod.). „Naším cílem je najít  nápady, netradiční myšlenky, které díky internetovým nástrojům nabízejí originální řešení současných společenských problémů,“ říká ředitelka Respekt institutu Šárka Hastrmanová.

Během samotného Social Innovation Campu ve dnech 16.–18. března 2012 se v  brněnském Domě umění na Malinovském náměstí setká 60 účastníků – kempařů, kteří budou mít za úkol v 6 týmech vybrané nápady během 48 hodin zpracovat do podoby životaschopných a udržitelných projektů. Na konci víkendu bude po veřejné prezentaci vybrán vítězný projekt, který získá do začátku finanční podporu 25 000 Kč!

Era vybere ještě jeden nápad a jeho tvůrčí tým ocení Era osobním účtem s počátečním vkladem ve výši 30 000 Kč“Era se od svého začátku profiluje jako banka, která dává prostor projektům, které motivují k dlouhodobému rozvoji společnosti a nabízí novinky z oblasti technologií a služeb, jež klientům zpříjemňují život. Proto rádi podpoříme nové myšlenky,” říká Petr Jaroš, výkonný ředitel pro obchodní rozvoj a strategii Poštovní spořitelny. Otevřít celý příspěvek »

Přihlášky na Social Innovation Camp Brno najdete zde

Výstava KORUPCE PO ČESKU, kterou jste měli možnost vidět během roku 2011 na náměstích vybraných měst ČR je nyní online! Ve spolupráci s Respekt.cz jsme připravili webovou stránku věnovanou této výstavě. Více na korupce.respekt.cz

V rámci projektu Hraj o Zemi jsme připravili sérii 13 seminářů k environmentálnímu vzdělávacímu projektu HRAJ O ZEMI v každém kraji České republiky.

Semináře jsou určeny pro pedagogy, kteří jsou již aktivní nebo mají zájem o zapojení svých žáků do tohoto bezplatného projektu HRAJ O ZEMI. Na semináři se seznámíte s modelovou výukovou hodinou, získáte metodické manuály nebo se seznámíte i s dalšími projekty EVVO, které již v ČR existují.

Účast i občerstvení na semináři je zcela zdarma. Stejně tak uhradíme cestovní výdaje. Bezplatný je také celý projekt, pro školu zapojením nevzniknou žádné náklady. Zde uvádíme přehled termínů konání jednotlivých seminářů.

Svůj zájem o účast prosím potvrďte Magdaléně Klimešové emailem na adresu hrajozemi@respekt.cz či telefonicky na čísle 233 074 523. Těšíme se na Vaši účast! Otevřít celý příspěvek »

Respekt institut a Era Vás zvou na šestou vědeckou kavárnu v rámci projektu Inovace pro společnost.

Téma večera: Lze jednoduše vytvořit online aplikaci?

Nad kávou se sejdeme s Davidem Grudlem (programátorem a vývojářem frameworku Nette).

Kde a kdy: úterý 17. ledna 2012, 18 – 20 hodin, v kavárně Trojka (Dominikánská 9, Brno).

Vědeckou kavárnou Vás bude provázet novinářka Bára Procházková.

Pokud chcete mít jistotu místa, registrujte se na prijdu@respekt.cz. Vstup zdarma.
Více na www.inovaceprospolecnost.cz.

Generálním partnerem projektu je Era.

David Grudl se dlouhodobě věnuje hned několika PHP projektům Otevřít celý příspěvek »

Respekt institut, o.p.s. a Era dnes spouští Burzu nápadů Social Innovation Campu Brno 2012 (www.inovaceprospolecnost.cz). Akce propojuje lidi, nápady a online nástroje pro tvorbuspolečenských inovací a vyvrcholí březnovým víkendem plným kreativity a tvůrčí energie. Generálním partnerem projektu je Era, partnerem je Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a mediálním partnerem je týdeník Respekt.

Myšlenku Social Innovation Campu přinesla britská stejnojmenná organizace. První kemp se konal v roce 2008 v Londýně. Vzhledem k jeho úspěchu kempu a pokračování se myšlenka rozšířila dále do světa. Respekt institut na tuto úspěšnou tradici navazuje a přináší do ČR již druhý Social Innovation Camp, který se bude konat o víkendu 16.–18. března v brněnském Domě umění na Malinovského náměstí.

Otevřít celý příspěvek »

Respekt institut a dalších jedenáct protikorupčních neziskových organizací v prosinci vyzvaly vládu, aby neschválila smlouvu s uchazečem o zakázku na likvidaci starých ekologických škod, který podal nejnižší (avšak velmi vysokou) nabídku, a připojily doporučení, jaký by měl být další postup při řešení sanací. Vláda dle očekávání smlouvu skutečně neschválila. Zde přinášíme také došlé odpovědi vyjadřující se k výzvě i doporučením na další postup.

Odpověď z Ministerstva financí

Odpověď z Ministerstva životního prostředí

Respekt institut a dalších jedenáct protikorupčních organizací vyzývají vládu, aby na jednání ve středu 21. 12. 2011 rozhodli o nevybrání vítěze veřejné zakázky Ministerstva financí na Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací.

Text výzvy včetně identifikace klíčových problémů zakázky a doporučení na budoucí řešení je k dispozici zde: Ekozakazka – Vyzva protikorupcnich organizaci.

Zveme vás na debatu na téma Nové otázky nad Opencard.
Akce se koná v úterý 22. 11. 2011 od 19:00 do 20:30 hodin
Centrum Franze Kafky (Široká 14, Praha 1)

Zajímat nás budou především otázky:
- Jaké jsou okolnosti výměny karet Opencard a podoba nové zakázky za 100 milionů?
- Jaké problémy obsahují platné smlouvy na provoz systému?

Na panelu zasednou:
- Jiří Buček, Fakulta informačních technologií ČVUT
- Martin Kameník, Oživení
- Martin Opatrný, mluvčí Opencard

Moderuje Nora Fridrichová (Česká televize).

Registrujte se emailem na prijdu@respekt.cz. Vstup je zdarma.

Zápis z debaty je dostupný zde: Zapis_debata_Opencard

Debata se koná v rámci projektu Zaostřeno na korupci podpořeného Nadací Open Society Fund.

Přinášíme vám sestřih videozáznamu z veřejné debaty Korupce na Státním fondu životního prostředí? aneb Labyrint korupce a ráj peněz, která se konala 16. 11. 2011 v Praze. Záznam je dostupný zde: http://www.youtube.com/watch?v=pPnbcqzO1Q0.

Zveme vás na debatu o možném korupčním jednání na Státním fondu životního prostředí. Akce s podtitulem “Labyrint tvrzení a ráj peněz” se koná ve středu 16. 11. 2011 od 19:00 do 20:30 v Goethe-Institutu (Masarykovo nábř. 32, Praha 1, kousek od Národního divadla). Budeme se zabývat např. otázkami:

- Kam dospěla korupční kauza na SFŽP?
- Odpovídají vývoj a dopady kauzy její závažnosti?
- Co odhalila kauza o financování politických stran?

Podkladovou studii k debatě si můžete stáhnout zde: Aktualizovana analyza kauzy SFZP – Respekt institut

Na panelu zasednou:
- Libor Michálek (Státní fond životního prostředí)
- Ondřej Kundra (Respekt)
- Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK)
- Milan Kryštof Čech (Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřady vlády ČR)
(Martin Knetig, Pavel Drobil a zástupci orgánů činných v trestním řízení pozvání nepřijali.)
Moderuje Jan Bumba (Český rozhlas).

Registrujte se na prijdu@respekt.cz. Vstup je zdarma.

Sestřih videozáznamu je dostupný zde: http://www.youtube.com/watch?v=pPnbcqzO1Q0, zápis potom zde: Zapis z debaty – kauza SFZP.

Debata se koná v rámci projektu Zaostřeno na korupci podpořeného Nadací Open Society Fund v rámci programu Transparentnost a veřejná odpovědnost.

Vážený pane premiére Nečasi,

vážená paní vicepremiérko Peake,

vážený pane ministře Kalousku,

vážený pane předsedo Sobotko,

policie v posledních dnech začala rozplétat jednu z nejzávažnějších kauz tuzemské politiky posledního desetiletí. Ačkoli se o možném střetu zájmů Martina Romana, mluví už od dob jeho nástupu do čela ČEZ, pan Roman mohl setrvat v pozici generálního ředitele ČEZ sedm let bez bezpečnostní prověrky a bez preventivních kroků, které by případnému střetu zájmů zabránily.

Stávající situace, kdy dozorčí radě předsedá sám vyšetřovaný Martin Roman a kontrolou zakázek, které ČEZu dodávala plzeňská Škoda, byl pověřen současný šéf ČEZ Daniel Beneš, dlouholetý výkonný ředitel v Romanově vedení a také Romanův spolužák a soused, přitom odporuje nejen základním zásadám transparentnosti při správě státem ovládané společnosti, ale i zdravému rozumu. Přesto tato skutečnost nebyla nijak kritizována žádnou parlamentní stranou, což jenom napomáhá spekulacím o propojení politické scény s někdejším vedením této největší české firmy.

Vyzýváme Vás proto, abyste neprodleně přijali následující opatření:

  1. Okamžitě odvolat Martina Romana z dozorčí rady ČEZ
  2. Zajistit nezávislé vyšetřování zakázek pro Škodu Power renomovanou zahraniční auditorskou společností, která nemá a neměla aktivity v ČR
  3. Znemožnit obchodování s anonymními firmami ve stanovách ČEZ
  4. Umožnit kontrolu NKÚ ve společnostech ovládaných státem a samosprávou
  5. Zřídit vládní nominační výbor pro jmenování dozorčích rad, a následně obměnit dozorčí radu ČEZ
  6. Zařadit do protikorupční strategie komplexní posílení transparentnosti státem ovládaných společností podle doporučení OECD a prosadit komplexní novelizaci právního rámce těchto firem

Připojit se k Pakrácké výzvě můžete zde.

Otevřít celý příspěvek »

 
kde nás najdete
Respekt institut, o.p.s. v likvidaci
IČ: 26465302
DIČ: CZ26465302
Pernerova 47
180 07 Praha 8
institut@respekt.cz
+420 233 071 034
Respekt institut na facebookuRespekt institut na youtubeRespekt institut na twittruZasílání novinek na emailOdběr novinek pomocí RSS