Zelené předsednictví

Primárním cílem projektu Zelené předsednictví, v rámci kterého byla zpracována tato podkladová analýza, je podpořit Strukturovanou diskusi klíčových stakeholderů k prioritám CZ PRES v oblasti životního prostředí a to zejména vzhledem ke strategii a koordinaci jejich prosazování.

Bookmark and Share

 

V první polovině prosince se udály dvě mezinárodní akce, od kterých se očekávaly významné posuny směrem k lepší ochraně klimatu a zbrzdění klimatických změn. Obě zůstaly poněkud pozadu za optimistickými nadějemi. Na klimatické konferenci OSN v Poznani bylo dosaženo jen omezeného pokroku. Zároveň probíhající bruselský summit EU sice přijal tzv. klimaticko-energetický balíček, ovšem ne v původně navrhované ambicióznější podobě. Balíček následně posvětil i Evropský parlament.
Otevřít celý příspěvek »

Respekt institut organizuje další veřejnou debatu, tentokrát na téma české předsednictví v Radě EU a jeho priority v oblasti životního prostředí. Debata se koná ve středu 26. listopadu v pražském centru Franze Kafky (Široká 14) od 19.00. Krom českých priorit v oblasti životního prostředí se bude debata věnovat také dalším tématům, které Češi budou za dobu svého předsednictví řešit, a to hlavně klimaticko-energetickému balíčku a vlivu probíhající finanční krize na vyjednávání o opatřeních, která mají zmírnit důsledky klimatické změny, tzv. post-kjótském protokolu. Otevřít celý příspěvek »

V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat v Radě EU (CZ PRES 2009). Je obvyklé, že každá předsednická země si stanoví konkrétní priority, na které se soustředí v době svého předsednictví. Primárním cílem projektu Zelené předsednictví, v rámci kterého byla zpracována tato podkladová analýza, je podpořit strukturovanou diskusi klíčových stakeholderů k prioritám CZ PRES v oblasti životního prostředí a to zejména vzhledem ke strategii a koordinaci jejich prosazování. Otevřít celý příspěvek »

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) schválilo poskytnutí dotace na realizaci projektu Zelené předsednictví – Zapojení NNO a dalších stakeholderů do přípravy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie při stanovení strategie prosazování priorit ČR v oblasti životního prostředí (projekt Zelené předsednictví).

 

V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat v Radě EU (CZ PRES). Je obvyklé, že každá předsednická země si stanoví konkrétní priority, na které se soustředí v době svého předsednictví. Předsednictví totiž umožňuje zanechat „národní otisk“ na politikách a fungování EU. Úspěšné předsednictví přispívá také k pozitivnímu vnímání dané země. Na druhou stranu špatně zvládnutá předsednická role může mít negativní dopad na zájmy České republiky. Nezbytnou podmínkou pro úspěšné předsednictví je koncepční přístup při stanovení a prosazování konkrétních priorit. Základním mottem předsednictví, které přijala vláda, je Evropa bez bariér. Toto motto by mělo zastřešit priority českého předsednictví.

 

V únoru 2007 byl na vládní úrovni schválen dokument Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí 2009 (zkrácená verze/úplná verze), který vymezuje důležité okruhy priorit CZ PRES. MŽP není gestorem žádného z hlavních témat, nicméně má ve své spolugesci témata dvě a to: kapitola Energetika udržitelná a bezpečná a kapitola Revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské politiky. Následně byly rozpracovány sektorové priority pro CZ PRES v oblasti životního prostředí.

 

Cílem projektu Zelené předsednictví je vytvořit prostor pro strukturovanou diskusi klíčových akterů k prioritám CZ PRES v oblasti životního prostředí. Výstupy této diskuse budou využitelné příslušnými orgány veřejné správy, které budou odpovědné za prosazování priorit CZ PPRES v oblasti životního prostředí. Dalším cílem je přispět k diskusi v oblasti ŽP v rámci širší veřejnosti a také přispět k veřejné informovanosti v souvislosti s danou problematikou.

Během projektu jsou plánovány tyto aktivity:

  • Vytvoření podkladové analytické studie k prioritám CZ PRES v oblasti ŽP (ke stažení zde)
  • Expertní jednodenní workshop s uplatněním metody Balanced Scorecard
  • Zpracování závěrečné zprávy z workshopu, určené příslušným státním orgánům a odborné veřejnosti (ke stažení zde)
  • Veřejné debata
  • Popularizační článek k prioritám CZ PRES v oblasti ŽP pro časopis Respekt

V případě zájmu o další informace se obracejte na koordinátora projektu.

kde nás najdete
Respekt institut, o.p.s. v likvidaci
IČ: 26465302
DIČ: CZ26465302
Pernerova 47
180 07 Praha 8
institut@respekt.cz
+420 233 071 034
Respekt institut na facebookuRespekt institut na youtubeRespekt institut na twittruZasílání novinek na emailOdběr novinek pomocí RSS